مستمری مردان دارای چند همسر چگونه تقسیم می شود؟!

مجموعه: اخبار بازنشستگان, اخبار تاپ تاریخ انتشار مطلب: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
(هنوز امتیازی ثبت نکرده اید ؟)
Loading...
مستمری مردان دارای چند همسر چگونه تقسیم می شود؟!

میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد هم شرایط متفاوت است که در ادامه به آن میپردازیم.

 

به گزارش خبرشهروند و به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بر اساس این قانون، میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنها تقسیم می شود.

میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و درصورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد، مستمری وی دوبرابر میزان مذکور خواهد بود.

میزان مستمری هریک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است.

گفتنی است، مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی تجاوز کند هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می شود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از صدرصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “مستمری مردان دارای چند همسر چگونه تقسیم می شود؟!”

قالب تفریحی