درباره ما

بنام خداوند جان و خرد

 

پایگاه خبری ” خبر شهروند ” با بهره‌گيري از سرمايه‌ي انديشه و صداقت با هدف اطلاع رساني صحيح، سریع و همه جانبه به عرصه اطلاع‌رساني گام نهاد.

 

آگاهی شهروندان عامل مهم ساختن شهری سالم است و رسانه يكي از مهمترین ابزارهاي گسترش آن به شمار می رود.

نقد اصولي و البته سازنده را عنصر زاينده يك جامعه پويا مي‌داند و نگاه حزبي و پوسته‌اي را در برابر منافع ملي برنمي‌تابد.

رسالت اصلي اين رسانه خبري از ابتدای تأسيس تا كنون ارتقاي آگاهي‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگی، هنري، ورزشی و مذهبی بوده است.

 

اهداف، سياستها و اولويتهاي پایگاه خبری ” خبر شهروند ” :

  • بازتاب واقعي و بدون کم و کاست اخبار شهری
  • کمک به شهروندان برای حل مشکلات شهری
  • کمک به ارتقای فرهنگ شهری
  • تولید و تقویت جریان‌های فکری و فرهنگی در حوزه‌های مختلف
  • رعایت امانت‌داري در نشر اخبار
  • پیگیری مسائل شهری بدور از نگاه جناحی و سیاسی
  • دوری از افراط و تفريط
  • تلاش در جهت ايجاد روحيه اميدواري در شهر